Skip to content

Accessibility or business benefit?

A cover photo for a breakfast seminar with the headline accessibility or business benefit

Tillgänglighet ses ofta som något som MÅSTE göras. Som något som ofta kommer att begränsa kreativitet, glädje och estetik i ett projekt.

Som ett resultat tror de flesta att det ofta kommer att påverka deras ROI och begränsa deras intäkter. Intressant nog ger arbetet med tillgänglig design nya möjligheter, nya sätt att tänka och leder till banbrytande teknologier, nya bästa praxis inom digital design, samt ökade intäkter och minskade kostnader. I slutändan vill du inte gå miste om en marknad på flera biljoner dollar?

Frukostseminariet kommer att hållas på svenska.


Accessibility is often seen as something that HAS to be done. As something that will often limit creativity, fun and aesthetics in a project.

As a result, most think that it will often affect their ROI and will limit their earnings. Interestingly enough working with accessible design gives new opportunities, new ways of thinking and leads to breakthrough technologies, new best practices in digital design, as well as increased earnings and reduced costs. In the end of the day you don’t want to miss out on a multi-trillion-dollar market, do you?

The breakfast seminar will be held in Swedish.

Namn(Required)
Jag tar med mig en gäst