Optimering

Genom att analysera med bland annat Googles optimeringsverktyg kan vi trolla bort flaskhalsarna på webbplatsen för både mobil- och desktopsanvändare. Webbplatsens media och kod optimeras för en hög ranking hos Google.  På så sätt ökar användarupplevelsen och annonseringskostnaderna sjunker. 

Mediaoptimering

Bristfälligt komprimerade bilder, och bilder som inte är anpassade för den enhet som de ska visas på, är det största problemet för majoriteten webbsidor. Vi går igenom CMS-verktyget och dess bildhanteringsfunktionalitet och skapar ett arbetsflöde som ger så bra bilder som möjligt. Utan att webbadministratören behöver tänka på bildoptimering och slå knut på sig själv.

Kodoptimering

Googles tekniska ranking avslöjar hur bra sidan laddar och är optimerad. Vi analyserar och reviderar det som Google anser bristfälligt. Ofta handlar det om laddtider, i vilken ordning webbplatsens innehåll levereras till klienten och hur det ritas ut. De flesta webbplatser har utvecklingspotential då förutsättningarna och bedömningsalgoritmerna kontinuerligt förändras.

Kontakta oss för en kostnadsfri analys och förslag på åtgärder.