SEO

SEO står för Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering på svenska. Det innebär att du underlättar för sökmotorerna att förstå vad en webbsida handlar om. Detta kan du göra genom att bland annat ange hur du vill att en sida skall presenteras i sökresultatet. Tre faktorer påverkar dina sökresultat: relevans, närhet och användarvänlighet. Du kan påverka flera av dessa och se till att förutsättningarna finns för att sökmotorerna skall ange dina webbsidor i sökresultatet.

SEO

Grunderna i sökmotoroptimering

Indexering är första steget i SEO

Om du vill synas i sökresultat måste du se till att webbsidan går att indexeras av sökmotorerna. Det finns dock sidor och innehåll som inte skall komma upp i sökningar, dessa skall blockeras för sökmotorerna. De som utvecklar en webbsida sätter upp de generella reglerna för indexering och anger dessa i en fil som sökmotorerna använder sig av när de går igenom en webbsida. Här läggs även en länk upp till webbsidans sitemap som innehåller alla sidor som skall kunna komma upp i sök. Genom att göra dessa två saker underlättar du för sökmotorerna att indexera din webbsida.

Allt hänger på innehållet och dess sammanhang

Utan innehåll har du ingen chans att synas i sökresultat. Längre texter som beskriver en produkt/tjänst är viktigt för att sökmotorer skall förstå vad en webbsida handlar om. Utifrån texten på sidan kan sökmotorerna stämma av att sidans innehåll stämmer överens med de sökord och sammanhang som sökningar sker på.

Relevans är viktigt för dagens sökmotorer. Det är inte enbart sökord som spelar roll när en sökning görs. Närhet och användarvänlighet på målsidan spelar in när sökmotorerna listar de mest relevanta sidorna som passar in på en sökning.

5 enkla tips du kan göra själv

  1. Identifiera det/de sökord som du vill att sidan skall svara på vid sökning på google och andra sökmotorer.
  2. Du bör se till att sökordet finns med i sidans titel. Det är den som står på fliken i webbläsaren, samt visas i t.ex googles sökresultat.
  3. Ha med sökordet i sidans webbadress. Oftast är den direkt relaterad till sidans titel, men det behöver inte vara så. Webbadressen får inte vara för lång men ska vara tillräckligt tydlig för att besökare och sökmotorer skall förstå vad sidan handlar om.
  4. Skriv en kort sammanfattning av sidan och lägg in som meta description. Här bör det sökord som du valt finnas med. Det är denna som syns i sökresultatet så det är viktigt att det framgår vad besökaren får ut av att gå till sidan. Se det lite som en kontaktannons.
  5. Använd sökordet i en halvlång underrubrik (h2) för att visa att det är viktigt och att texten som kommer under är en mer utförlig beskrivning om ämnet.
seo top

Att toppa sökresultatet

Delning av sidor spelar roll för SEO

För att ligga i topp i sökresultatet krävs det inte enbart att du skrivit en bra och informativ text. Det har blivit mer och mer viktigt att andra länkar till ditt innehåll, gillar det och pratar om det i social medier. Länkning är ett bevis på att innehållet är så intressant att det är värt att dela med sig till andra.

Gör det lättare för sökmotorerna att förstå

Du kan enkelt ange vad som är rubrik och vad som är brödtext när du skapar en sida. Men det är inte alltid lätt för sökmotorerna att tolka den text som du skrivit som brödtext.

Är siffror ett belopp, ett telefonnummer eller ett artikelnummer? Är namnet ett personnamn, en gatuadress, ett företag eller en stad? Om du har en webbsida med information som hör ihop, kan det vara bra att markera upp innehållet med taggar som beskriver vad texten innanför taggen är för något.

När man utvecklar en webbsida kan man i förhand se om behovet finns att märka upp sidans innehåll med Schema markup och utvecklarna kan lägga in dessa taggar runt textfält som sedan används för att skriva innehållet på en webbsida. Detta underlättar både för dig som författare, som inte behöver tänka på den bakomliggande koden av sidan och sökmotorerna som förstår din text bättre.

Hjälp med SEO

Se över förutsättningar för bra SEO

Phosworks SEO-experter har över 20 års erfarenhet av att skapa och arbeta med webbsidor. Vi kan hjälpa till med att optimera webbsidor för sökmotorerna. Genom att analysera den befintliga webbsidan kan vi se om någon teknisk SEO inställning saknas eller om det är innehållet och budskapet som behöver anpassas.

SEO utbildning

Vi erbjuder en halvdagsutbildning inom sökmotoroptimering. Vi går igenom saker att tänka på för att optimera din webbplats för sökmotorer. Hur påverkar sidstruktur, sidtitlar och rubriksättning SEO? Vilken sökfråga vill jag att min webbsida ska vara svaret på? Varför är rätt bilder och bildtexter viktiga för att hamna högt upp i sökresultatet? Utbildningen ger dig en bra grund för att själv gå igenom dina texter på webben och skriva om dessa för att tydligare förmedla ditt budskap. Vilket medför att ditt innehåll blir mer relevant och visas i sökresultatet för önskade sökningar och situationer.

Vill du veta mer eller boka en utbildning?