SEO

SEO står för Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering på svenska.


Det innebär att du underlättar för sökmotorerna att förstå vad en webbsida handlar om. Tre faktorer påverkar dina sökresultat: relevans, närhet och användarvänlighet. Du kan även ange hur du vill att en sida skall presenteras i sökresultatet.

Vilka saker är det som påverkar?

  • Några är tekniska som utvecklarna av en webbsida ser till att sidan har.
  • En del är det du som författare av sidan som måste göra, så som; titel på sidan, sammanfattning, text och bildtexter.
  • Andra är beroende av vad besökare tycker om ditt innehåll eller tjänster/produkter.

SEO
01

Grunderna i sökmotoroptimering

Indexering är första steget i SEO

Först måste du se till är att webbsidan går att indexeras av sökmotorerna om du vill synas i sökresultat. Det finns dock sidor och innehåll som inte skall komma upp i sökningar, dessa skall blockeras för sökmotorerna. De som utvecklar en webbsida sätter upp de generella reglerna för indexering och anger dessa i en fil som sökmotorerna använder sig av när de går igenom en webbsida. Här läggs även en länk upp till webbsidans sitemap som innehåller alla sidor som skall kunna komma upp i sök. Genom att göra dessa två saker underlättar du för sökmotorerna att indexera din webbsida.

Allt hänger på innehållet och dess sammanhang

Utan innehåll har du ingen chans att synas i sökresultat. Längre texter som beskriver en produkt/tjänst är viktigt för att sökmotorer skall förstå vad en webbsida handlar om. Utifrån texten på sidan kan sökmotorerna stämma av att sidans innehåll stämmer överens med de sökord och sammanhang som sökningar sker på.

Relevans är viktigt för dagens sökmotorer. Det är inte enbart sökord som spelar roll när en sökning görs. Närhet och användarvänlighet på målsidan spelar in när sökmotorerna listar de mest relevanta sidorna som passar in på en sökning.

5 enkla tips du kan göra själv

  1. Identifiera det/de sökord som du vill att sidan skall svara på vid sökning på google och andra sökmotorer.
  2. Se till att sökordet finns med i sidans titel. Det är den som står på fliken i webbläsaren, samt visas i t.ex googles sökresultat.
  3. Ha med sökordet i sidans webbadress. Oftast är den direkt relaterad till sidans titel, men det behöver inte vara så. Webbadressen får inte vara för lång men ska vara tillräckligt tydlig för att besökare och sökmotorer skall förstå vad sidan handlar om.
  4. Skriv en kort sammanfattning av sidan och lägg in som meta description. Här bör valt sökord finnas med. Det är denna som syns i sökresultatet så det är viktigt att det framgår vad besökaren får ut av att gå till sidan. Se det lite som en kontaktannons.
  5. Använd sökordet i en halvlång underrubrik (h2) för att visa att det är viktigt och att texten som kommer under är en mer utförlig beskrivning om ämnet.
seo top
02

Att toppa sökresultatet

Delning av sidor spelar roll för SEO

För att ligga i topp i sökresultatet krävs det inte enbart att du skrivit en bra och informativ text. Det har blivit mer och mer viktigt att andra länkar till ditt innehåll, gillar det och pratar om det i social medier. Länkning är ett bevis på att innehållet är så intressant att det är värt att dela med sig till andra.

Gör det lättare för sökmotorerna att förstå

Du kan enkelt ange vad som är rubrik och vad som är brödtext när du skapar en sida. Men det är inte alltid lätt för sökmotorerna att tolka den text som du skrivit som brödtext.

Är siffror ett belopp, ett telefonnummer eller ett artikelnr? Är namnet ett personnamn, en gatuadress, ett företag eller en stad? Om du har en webbsida med information som hör ihop, kan det vara bra att markera upp innehållet med taggar som beskriver vad texten innanför taggen är för något.

När man utvecklar en webbsida kan man i förhand se om behovet finns att märka upp sidans innehåll med Schema markup och utvecklarna kan lägga in dessa taggar runt textfält som sedan används för att skriva innehållet på en webbsida. Detta underlättar både för dig som författare, som inte behöver tänka på den bakomliggande koden av sidan och sökmotorerna som förstår din text bättre.