Animation & Visualisering

Förtydliga och förstärk ditt budskap

Ofta använder vi visualisering med 3D eller 2D illustrationer för att åstadkomma en effekt eller för att kunna visa något som inte finns.

Det kan handla om allt från subtila specialeffekter i en film till rena tecknade filmer. Ofta handlar det om att kunna visa något som är för stort eller för litet att filma på ett bra sätt. Eller så vill man kunna bryta upp t ex en maskin i smådelar för att visa hur man sätter ihop den igen eller så är det så enkelt som att produkten inte finns ännu, men filmen måste göras ändå.

Animationer är också överlägset för att förklara olika flöden och interaktioner, för vår del inte sällan biologiska och kemiska interaktioner på cell och molekylnivå.

Produktionsverktygen och stilerna är många och skiftande. Här nedan har vi samlat några som inspiration.