Videotjänster

Phosworks har under de senaste 10 åren utvecklats till en ledande leverantör av tjänster kring digital video i Sverige. Vi har en kompetensbredd andra leverantörer har svårt att matcha vilket ger oss en stor innovationskraft och utvecklingsmöjlighet.

Digital video

Vi hanterar/utvecklar för alla fem steg i digital video

  1. Innehållsproduktion
  2. Encodering/transkodering, Live och VOD
  3. Lagring/administration VMS (Video Management System)
  4. Distribution/streaming, CDN
  5. Uppspelning på olika platformar/enheter