Skip to content
Frukostforelasning Nazar Akrami

Välkommen till en frukostföreläsning med Nazar Akrami om personlighetens makt

Lär dig mer om hur din personlighet påverkar ditt liv. Och hur det går att avslöja de negativa sidorna av vår personlighet.

Ta reda på mer om dig själv, vad olika personlighetsegenskaper innebär och upptäck smarta verktyg som kan skydda oss mot farliga personligheter.

Föreläsare: 

Nazar Akrami

Psykologiprofessor och världsledande expert på personlighet. En av grundarna till Mind Intelligence Lab, en Uppsala-startup som gör det möjligt för myndigheter, företag och rekryterare att förebygga våldsdåd och upptäcka dolda säkerhetshot.

Frukostföreläsningen kommer att hållas på svenska.


Welcome to a lecture on the power of personality

Learn more about how your personality affects your life and how it is possible to uncover the negative aspects of our personality.

Find out more about yourself, what different personality traits mean, and discover smart tools that can protect us against dangerous personalities.

Speaker:

Nazar Akrami

Psychology professor and world-leading expert on personality. One of the founders of Mind Intelligence Lab, a Uppsala-based startup that enables authorities, businesses, and recruiters to prevent violent acts and detect hidden security threats.

The breakfast seminar will be held in Swedish.

Namn(Required)