Insikt

Planning, Analysis, Branding,
 Idea & Concepts

01

Det som syns av vårt insiktsarbete är workshops, intervjuer med målgrupper, och användartester. Bakom kulisserna gör vi även kundsegmentering, trendspaning och analys. Målet är att komma fram till vilket problem vi ska lösa, liksom en plan för hur vi ska lösa det.

Insikter styr värdet av erfarenheter och åsikter
Individuella erfarenheter och personliga åsikter är både viktiga och intressanta för att hitta rätt känsla i en lösning och komma fram till en första ansats. Erfarenheter och åsikter kan också vägleda en lösning fel genom att bygga på gamla sanningar, felaktig andrahandsinformation eller subjektiva tolkningar. Därför strävar vi alltid efter flera perspektiv och research med empati för målgruppen innan vi väljer väg. Vi tar även hänsyn till trender, hur nya budskap eller funktioner tas emot och vad ert varumärke står för och hur ni vill uppfattas.

Genom att fråga mycket blir vi en pålitlig kompis
För ett långsiktigt samarbete där vi ska agera digital partner behöver vi först lära känna er ordentligt. Några av de första frågorna vi kommer ställa handlar därför om er: Hur är er verksamhet uppbyggd, vilka är era affärsmål, vilka är era framtidsplaner och vad kan ni erbjuda er målgrupp som är unikt jämfört med konkurrensen? Det gör oss till en pålitlig kompis, som kan hjälpa dig se nya digitala affärsmöjligheter och påminner dig när åtgärder inte stämmer med långsiktig strategi.

Problemlösning utgår från era kunders och slutanvändarens behov
Kundresearch med slutkunder och slutanvändare ger lösningen rätt design och rätt själ. Vi behöver lära känna era kunder på djupet. Vilka är dom? Går de att dela upp i segment; finns tydliga grupper med likartade behov? Vad försöker de olika grupperna få gjort? Vilka är deras önskemål och förväntningar? Har de några fördomar?

Från insikt till strategisk produktion
När vi lärt känna er, er marknad och era målgrupper tillräckligt väl kan vi även börja identifiera framväxande trender. Resultatet av insiktsarbetet blir digital kommunikationsstrategi, varumärkesstrategi och digital produktstrategi för redo strategisk produktion. Strategiska produktioner som kan görs lönsammare, stöttar era affärsmål på lång sikt och bygger varumärket för varje steg genom att forma beteenden och starta nätverkseffekter.

Vi hjälper våra kunder paketera sina erbjudanden för att bättre passa en digital värld. Det första benet i vårt erbjudande handlar i grunden om insikter. Värdefulla insikter som utgör grunden för vilka lösningar och understödjande aktiviteter som lämpar sig och bäst behövs för att nå avsedd effekt. Med behov, beteenden och förväntningar i fokus lotsar teamet er genom hela processen.

Case:

Strategi (MSJ/Peter B)
Branding(MSJ/Peter B)
Analys (MSJ/Peter B)