2016 tog vi fram en handlingsplan tillsammans med CSN i syfte att påverka insikten om studiestödet och dess unika fördelar. Uppdraget resulterade bland annat i kampanjer som fokuserade på viktiga frågor. Bland annat den om vikten av att betala tillbaka sin studieskuld. Kampanjernas såväl landningssidor som filmer visade även olika livsöden som möjliggjorts tack vare studiestödet. Filmen "Från Gottsunda till Vita Huset” med Trita Parsi är ett exempel.

Webbkampanj för CSN
01

Kampanj

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. Det är något vi borde vara stolta över och inte ta för givet. Om fler och fler struntar i att betala tillbaka sitt studielån kommer dock inte kretsloppet att fungera, och kommande studenter kommer inte att kunna få samma generösa villkor.

För att belysa vikten av systemet, hur det fungerar och för att lyfta fram personalen tog vi fram kampanjen ”Vi gör studier möjligt”. Målet med kampanjen var att väcka känslor, på lång sikt förändra attityder och att få till en beteendeförändring.

Vi började med att ringa in vår kärnmålgrupp och bestämde oss för att primärt påverka unga vuxna 18-24 år som just ska ta lån, eller som har lån men som ännu inte börjat betala tillbaka. Vägen till rätt strategi och lösning gick bland annat via workshops med kommunikatörerna på CSN och enkätfrågor till målgruppen. Det gav oss en bild av målgruppens syn och känslor för CSN och studiestödet. För att synas vid målgruppens ”vattenhål” blev digitala kanaler och plattformar ett naturligt val.

02

Från Gottsunda till Vita huset

Det finns en rad exempel på personer som tack vare det svenska studiestödet fått möjligheter som annars kanske inte hade varit tänkbara. Trita Parsi gjorde en resa som bland annat tog honom till Vita Huset och uppdraget som rådgivare till Obamaadministrationen.