Phosworks tog tillsammans med CSN 2016 fram en handlingsplan som gick ut på att påverka insikten om studiestödet och dess klara och unika födelar. Uppdraget har bl.a. resulterat i ett antal kampanjer, baserade på såväl landningssidor som filmer, där viktiga frågor som exempelvis vikten av att återbetala sina studielån behandlas. Men kampanjerna har även handlat om olika livsöden som möjliggjorts åtminstone till del tack vare studiestödet. Ett exempel är filmen "Från Gottsunda till Vita Huset med Trita Parsi.

01

Kampanj

Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. För att belysa vikten av systemet, hur det fungerar och exempelvis för att lyfta fram personalen som är verksamma på CSN och deras roll så togs kampanjen ”Vi gör studier möjligt” fram. En av dom bärande komponenterna i kampanjen var nedanstående film som presenterar visionen.

Målet är att långsiktigt få till en attityd och beteendeförändring. Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd som gäller alla oavsett bakgrund. Det är något vi borde vara stolta över och inte ta för givet. Om fler och fler struntar i att betala tillbaka kommer inte kretsloppet att fungera och kommande studenter kommer inte få samma generösa villkor.

Vi ville skapa en kampanj som väcker känslor och på lång sikt förändrar attityder. Det var viktigt att tidigt ringa in vår kärnmålgrupp så att vi kunde träffa rätt med vårt budskap. Vi kom fram till att vi ville börja påverka de som står i begrepp om att ta lån och de som har lån men ännu inte börjat betala tillbaka.

Vi bestämde att kärnmålgruppen var 18-24 år. Vi hade bl.a workshops med kommunikatörerna på CSN samt att vi gjorde enkätfrågor mot målgruppen för att få en bild av målgruppens syn och känslor för CSN och studiestödet. Vi vill nå ut till målgruppen och vara där de är. Synas vid deras vattenhål. Därför var digitala kanaler och plattformar naturligt.

02

Från Gottsunda till Vita huset

Det finns en rad exempel på personer som tack vare det svenska studiestödet fått möjligheter som annars kanske inte hade varit möjliga. Trita Parsi har gjort en resa som bland annat tog honom till Vita Huset som rådgivare till Obamaadministrationen.

Producent

Kundkontakt