Diabetes.se är byggd i EPiServer 10 och framtagen av Phosworks. Förutom en digital strategi tog vi fram UX, design och den funktionalitet som behövdes för att öka antalet medlemmar och donationer till forskning om diabetes.

Exempelbild från Diabetesförbundets webbplats byggd i Episerver, design och implementation av Phosworks
01

Uppdragsbeskrivning

Arbetet som inleddes under hösten 2016 tog sitt avstamp i en workshop som leddes av Phosworks strateger tillsammans med företaget Nice One. Där framkom att förbundet behövde göra en resa, en positionsförflyttning samt öka synligheten och öka medlemsvärdet. Med dessa insikter skred Phosworks designers till verket för att ta fram en lösning som kunde understödja förbundets mål och vision och hjälpa förbundet i sin kommunikation till såväl nya som befintliga medlemmar.

Diabetesförbundet, design och utveckling av Phosworks
02

Teknisk lösning

Diabetes.se är byggd i EPI Server 10 och Phosworks har skapat integrationer mot medlemsregister, CRM-system och betaltjänster. Arbetet innefattade även webbplatserna ungdiabetes.se och Diabetesfonden. För Diabetesfonden skapades olika typer av gåvoformulär, digital signering och en funktion för att skapa egna insamlingar. 

För att säkerställa att sajten uppfyllde kraven på önskad funktionalitet, prestanda, säkerhet och WCAG 2.0 AA utfördes grundliga tester av erfarna testare.