01

Cell therapy Enterprise solution

3D är en visualiseringform som lämpar sig väldigt väl för att visa hur saker och ting kan komma att se ut eller hur det ser ut inne i kroppen eller så.

Den här filmen tog vi fram för att visa kunder hur man skulle kunna bygga om befintliga ytor och lab för att vara anpassade för bioprocess cell terapi produktion i renrum.