Immunovia Från punktinsatser till rekordstor kapitalanskaffning.

Idé & Koncept Varumärke Webbutveckling
01

Bakgrund

Immunovia utvecklar en metod som möjliggör tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, en svårdiagnosticerad cancertyp som också är en av de mest aggressiva. Vi har stöttat Immunovia med effektiv kommunikation för att bygga ett varumärke med en begränsad budget.

02

Från punktinsatser till webbplats

Vissa kunder, som Immunovia, har vi haft förmånen att få hjälpa under en längre period med kommunikation anpassad för att söka kapital i takt med företagets tillväxt.

Vår resa tillsammans började med en vinnande ansökan till Horizon 2020, stöttad av ett första kommunikationspaket för att visualisera och förklara deras unika diagnostikmetod IMMray®. Därefter har vi stöttat Immunovia på ett kostnadseffektivt sätt allteftersom de tagit nästa steg.

Tillsammans med Immunovias finansiella partners Wildeco och Vator har vi producerat kommunikation i form av illustrationer, trycksaker och filmproduktioner. Vi har dessutom integrerat Immunovias webbplats med både Cision och MyNewsDesk för effektiv investerarkommunikation.

03

Ett team för effektiva insatser

Genom att Immunovia återkommande kunnat vända sig till samma team hos oss för både kommunikation, illustration, film, webbutveckling och animation har vi hållit ihop deras produktioner, samtidigt som vi kunnat utvecklat deras kommunikation och grafiska uttryck stegvis. Det har också möjliggjort kort startsträcka för nya kommunikationsinsatser.

Immunovias unika diagnostikmetod IMMray® av Phosworks
04

Vår resa tillsammans med Immunovia

– 2014 Nyemission (43 mSEK) samt Horizon 2020 (43 mSEK)

– 2015 Framgångsrik IPO på NASDAQ First North Stockholm tillsammans med Wildeco.

– 2016 Rekordstor kapitalanskaffning tillsammans med Vator på totalt 218,7 miljoner kronor (riktad nyemission 189,9 mSEK och företrädesemission 28,7 mSEK). Rekord för ett diagnostikbolag på Nasdaq First North Stockholm.

– 2018 Immunovias aktier listas på Nasdaq i Stockholm.

– 2018 Intensifierad investerarkommunikation.

Immunovia handlas sedan 1 december 2015 på Nasdaq Stockholm First North, och sedan 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm.