01

Från prototyp till färdigt system

Utifrån jobbet.se:s vision och krav startade arbetet med att ta fram wireframes (paperskisser) för de viktigaste användarflödena. Utifrån dessa skapades sedan en prototyp som användartestades och förfinades.
I korta utvecklingscykler och i nära samarbete med jobbet.se växte det GDPR anpassade rekryteringscentret fram. En ny externwebb utvecklades också i Umbraco CMS.

Rekryteringscentret används dels av rekryterare/administratörer hos jobbet.se dels av företag som vill rekrytera själva eller vill genomföra endast delar i en rekryteringsprocess. En separat del av systemet används för kandidater som ska söka ett jobb eller som vill ha sitt CV åtkomligt i en CV databas.

rekryteringscentret  är baserat på MVC och REACT och innehåller bland annat följande funktioner:

 • Kravprofilmallar, referensmallar, intervjumallar
 • Planeringsverktyg
 • Kalenderfunktion
 • Urvalsfrågor
 • Platsannonsmallar
 • Platsannonsering i olika kanaler och sociala medier
 • Urvalsfunktioner
 • Bevakning av kompetens
 • E-post kommunikation
 • Matchning mot Sveriges största CV-databas
 • Roller och rättigheter
 • Loggbok