Maquet Kalkylator för hälsoekonomi

Applikationer Idé & Koncept UX & Design

Maquet (numera Getinge) utvecklar användbara och tillförlitliga lösningar för intensivvårdspersonal. Deras NAVA-teknik för ventilatorer ger både möjlighet till ökat välmående för patienter och besparingar för vårdgivare. För att skapa ett större intresse för NAVA fick vi uppdraget att ta fram en lättanvänd kalkylator baserad på en hälsoekonomisk beräkningsmodell.

01

Andningsunderstöd utifrån patientens behov

Sköra patienter i behov av stöd att andas behandlas oftast med en mekanisk ventilator som reagerar på tryckförändringar när patienten vill påbörja eller avsluta ett andetag.

Tyvärr kan traditionell mekanisk ventilatorbehandling ge en ångestfylld och smärtsam upplevelse om ventilatorn kommer i otakt med patientens andningsbehov, så kallad asynkroni. Asynkroni kan bland annat ge lungskador, förlängda vårdtider och öka risken för lunginflammation. Därför behöver sjukvårdspersonal hela tiden ställa om en mekanisk ventilator efter patientens behov av andningsunderstöd.

Fördelar med NAVA

Ventilatorer med NAVA (Neurally Adjusted Ventilatory Assist) reagerar utifrån patientens behov. En sond tar emot elektriska signaler från patientens diafragma (andningsmuskel). Ventilatorn analyserar signalerna och förstår direkt när patienten vill andas. Resultatet är ett mer naturligt andningsmönster som ger möjlighet till bättre sömn, minskat behov av lugnande medel och bättre komfort.

Med NAVA kan patientens tid i ventilatorn förkortas, vilket ger positiva ekonomiska effekter och minskade hälsorisker. NAVA minskar även vårdpersonalens kraven på att göra kontinuerliga justeringar för att anpassa ventilatorn efter patientens tillstånd.

02

Maquets säljare hade redan ett bra underlag. Det fanns både publikationer och en beräkningsmodell från IMS som indikerade att NAVA-tekniken kan minska vårdkostnader. Tyvärr var underlaget för detaljerat för att fungera som en tidig intresseväckare.

Maquet hade behov att skapa en enkel och rättvisande kalkylator: Ett stöd till säljare som kunde väcka intresse för de hälsoekonomiska sambanden på 60 sekunder.

Detaljerad inläsning gav en enklare lösning

För att kunna förenkla utan att ta bort fel saker behövde vi lära oss mer om NAVA-tekniken med hjälp av det informationsmaterial och de publikationer som fanns tillgängliga. Därefter hjälpte intervjuer med Maquets produktchef och säljare våra UX-designers att förstå de viktigaste kundfrågorna i behov av tydliga svar.

Maquet ,Kalkylator för hälsoekonomi av Phosworks 1
03

Design för dialog

När det är bråttom får en långsam internetuppkoppling inte stå i vägen. Och ett krångligt gränssnitt är otänkbart. Kalkylatorn behövde dessutom vara designad för att fungera i säljarens vardag, till exempel i baksätet på en taxi.

Eftersom Maquets säljare redan hade tillgång till iPads skapade vi kalkylatorn som en iOS-app utan behov av internetuppkoppling. Designen består av fokuserade steg och en tydlig, avskalad användarupplevelse.

En intresseväckare på 60 sekunder

Slutprodukten blev ett dialogstöd där beslutsfattare får ange sina ingångsvärden tillsammans med Maquets säljare i 6 steg. Som avslutning visas framtida besparingsmöjligheter enligt IMS modell, med möjlighet att justera angivna värden för att se andra tänkbara utfall.

Upplägget visade sig fungera mycket bra för att ge Maquet uppföljningsmöten och en fördjupad dialog kring möjligheterna med NAVA-ventilatorer.