01

Webbutveckling och Design

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. När dom under hösten 2017 initierade en process för att hitta en ny webbpartner så vann Phosworks i ett tajt race med fyra andra byråer. Främst därför att vi på ett innovativt sätt kunde lösa Tyréns initiala utmaning men Phosworks ledande position som specialist inom det .net baserade CMS:et Umbraco vägde också tungt. Inledningsvis gjordes rena hygieniska åtgärder som att uppdatera Tyréns olika sajter, såväl båda intranätet som externwebben till dom senaste versionerna av Umbraco samt åstadkomma en bättre produktion och utvecklingsmiljö med hjälp av byggservrar som underlättar flödet mellan utveckling och driftsättning.

Uppdraget omfattar även UX samt att ta fram en ny design till Tyréns samtliga externwebbar. Som en första insats och för att få en så flexibel lösning som möjligt arbetar vi fram ett designsystem. Designsystemet är komponentbaserat i stället för det mer klassiska mallbaserade webbarna vilket framförallt underlättar i framtagandet av nya sajter.

På senare tid har uppdraget även växt till att omfatta såväl film som insatser från vårt av Google certifierade mediateam.