Syftet med uppdraget från Regionförbundet i Jönköping var att på ett pedagogiskt och inspirerande sätt lyfta idén om småländsk samverkan och hur man skapar ett starkt, unikt och välfungerande varumärke. Projektet utfördes tillsammans med Hill Marketing.