01

Uppdrag

Svenska kyrkans internationella arbetes webbplats och gåvoformulär är mycket viktiga för deras biståndsarbete. Phosworks uppdrag var att skapa en design som engagerar och gör det enkelt för besökaren att donera pengar. Extra fokus var därför att förenkla betalningsflöden för olika besökare. Gåvoformulären är kopplade till projektkartan som Phosworks också har utvecklat.

Projektet innefattade även att ta fram design av mallar i kyrkans nationella CMS så att dessa matchade Svenska kyrkans internationella arbetes egna profil.