Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. När de under hösten 2017 initierade en process för att hitta en ny webbpartner vann Phosworks i ett tajt race med fyra andra byråer. Främst därför att vi på ett innovativt sätt kunde lösa Tyréns initiala utmaning och på grund av Phosworks ledande position som specialist inom det .net baserade CMS:et Umbraco. Under åren har uppdraget växt till att omfatta såväl film som insatser från vårt av Google certifierade mediateam. Det nära samarbetet mellan Tyréns och Phosworks ledde till att vi fick i uppdrag att göra om koncernens alla sajter.  

01

Projektets mål

Målet med projektet var att skapa en snygg och inspirerande webb som återspeglar Tyréns starka kompetens inom design. De önskade också att gå från de klassiska mallbaserade sidtyperna mot ett mer flexibelt och komponentbaserat designsystem. De ville samtidigt införa ett nytt filtrerings- och taggningssystem för deras projekt och kunna bygga upp fristående produktsajter på ett enkelt sätt.

02

Ny Design

Processen med att ta fram en design som matchar koncernens kärnvärden och samtidigt tänjer gränserna var spännande. Vi ville förflytta deras position och känsla genom en stark och flexibel design. För att nå dit skapades först wireframes och moodboards. Därefter påbörjades arbetet med att ta fram design för de viktigaste sidtyperna som exempelvis startsida, projektsida, nyhetssida och tjänstesida. När all design var godkänd skapade vi ett komponentbaserat designsystem och påbörjade utvecklingen.

Tyréns, ny webb i Umbraco. Designad och inplementerad av Phosworks 1
03

Utveckling

Utvecklingen av ett komponentbaserat designsystem gjordes av Phosworks frontend- och backendutvecklare. I ett samarbete med våra designers tog de även fram animationer för respektive komponent för att på så sätt skapa en dynamisk känsla. Vi tog även fram en interaktiv karta som är kopplad till Tyréns kontaktdatabas och där besökaren kan besöka alla kontor. Prestanda är alltid viktigt så webben optimerades enligt konstens alla regler.

Tyréns, ny webb i Umbraco. Designad och inplementerad av Phosworks 2
04

CMS Umbraco

I detta projekt ville vi inte bara skapa ett snyggt skal. Vi ville också göra ett bra och flexibelt CMS för alla redaktörer. För att nå målet gjordes färdiga mallar för de vanligaste sidtyperna men också möjligheten att skapa sidor med valfria komponenter.

Redaktörer kan enkelt sortera ordningen och justera utseendet på respektive komponent för att skapa varierande sidor. Vi lade också ner tid på att skapa ett visuellt och tydligt administratörsgränssnitt där designen på sidan återspeglas i CMS:et.

För att inte redaktörerna skulle få jobba dag och natt migrerade vi stora delar av webben och lade på den nya designen på gamla sidor. På så sätt kunde de skapa helt nya och komponentbaserade sidor för de viktigaste delarna och göra en stegvis övergång till allt det nya.

05

Resultat

Dessa är några av alla kommentarer som kom efter lanseringen:

”Grymt snygg webb!!! Bra jobbat!”

”Vilket lyft med ny design på webben! Snyggt och levande!”

”Grattis och superbra jobbat – vilket lyft!”

”Så cool hemsida! Mycket bättre än tidigare, och supersnygg!”

Så Tyréns-teamet på Phosworks och kunden är väldigt nöjda – både över resultatet och samarbetet under hela projektet.

Besök www.tyrens.se.