Uppsala Innovation Center Årsberättelse 2019

Design & Copy Grafisk Identitet Idé & Koncept

Som ett av flera exempel på våra styrkor inom grafisk design så vill vi lyfta fram denna årsberättelse för Uppsala Innovation Center. Vi arbetar aktivt med UIC och flertalet av dom bolag som finns under UIC:s paraply. Främst inom kommunikation, webb och film.

UIC, årsberättelse för Uppsala Innovation Center av Phosworks 1
UIC, årsberättelse för Uppsala Innovation Center av Phosworks 2
UIC, årsberättelse för Uppsala Innovation Center av Phosworks 3
UIC, årsberättelse för Uppsala Innovation Center av Phosworks 4
UIC, årsberättelse för Uppsala Innovation Center av Phosworks 5
UIC, årsberättelse för Uppsala Innovation Center av Phosworks 6
UIC, årsberättelse för Uppsala Innovation Center av Phosworks 6