Xspray Pharma AB är ett produktutvecklingsföretag med en egen teknikplattform för att utveckla förbättrade och generiska versioner av befintliga cancerläkemedel. Inför en börsnotering såg Xspray behov att stärka sitt varumärke.

01

En investering i förtroende

Vid en börsnotering står trovärdighet i fokus: Ett beslut att investera fattas med både hjärta och hjärna. Och förtroende börjar med känslan i kommunikationen.

Efter intervjuer med Xprays grundare och VD insåg vi, tillsammans med vår uppdragsgivare Wildeco, en stor potential i att harmoniera företagets visuella kommunikation med deras vision: ”Att genom sin unika teknologi bli en världsledande aktör för generiska och förbättrade varianter av proteinkinashämmare för riktad cancerbehandling. Det övergripande målet är att öka patienternas livskvalitet och chans till överlevnad, samtidigt som kostnadsbördan i samhället kan reduceras.”

02

Från varumärke till kommunikation

För att stärka Xsprays varumärke tog Phosworks fram en ny logotyp som både spelar på deras teknikplattform och vision om ökad livskvalitet. För stark igenkänning kompletterades logotypen med en tydlig färgpalett, enhetligt bildspråk och en stiliserad nanopartikel som bärande visuellt element. Vi designade och utvecklade också en ny webbplats inför börsnoteringen. På webbplatsen finns exempelvis en koppling till Cision som förenklar Xsprays kommunikation med aktieägare och andra intressenter genom synkroniserad publicering i flera kanaler.

 

03

Ett pålitligt resultat


Den nya visuella identiteten och webbplatsen bidrog till att sprida Xsprays erbjudande på ett förtroendeingivande sätt. Xspray noterades på First North den 26 september 2017, med ett erbjudande som övertecknades nio gånger.

Phosworks levererade:

  • Ny logotyp och visuell Identitet
  • Varumärkesmanual
  • Responsiv webbplats med kopplingar till Cision för att underlätta kommunikation med investerare och andra intressenter.

Arbetet med Xspray resulterade även i flertalet designpriser:

  • ”Gold Winner” 2018 Indigo Awards i kategorin ”Branding”
  • 2017 års vinnare i ”International Visual Identity Awards” i kategorin ”Healthcare”
  • 2017 WEBAWARD – OUTSTANDING ACHIEVEMENT , The Web Marketing Association
Xspray, visuell identitet och webbproduktion av Phosworks 2
Xspray, visuell identitet och webbproduktion av Phosworks 3
Xspray, visuell identitet och webbproduktion av Phosworks 5
Xspray, visuell identitet och webbproduktion av Phosworks 6