Förfrågningsunderlag

Ett ramavtal, UH 2021/3, har tecknats mellan Phosworks AB och Uppsala universitet gällande streaming och eventtjänster.

Syftet med detta webbformulär är att beställaren på ett enkelt och strukturerat vis ska kunna skicka en förfrågan till Phosworks. Phosworks återkopplar till namngiven beställare med kostnadsförslag och eventuella följdfrågor.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor:

e-post:
Telefon 018-181818
Mobil: 0707-2562599