Skip to content

Uppsala universitet Livestreaming och event förfrågningsbrief

Phosworks erbjuder Uppsala universitets organisation Livestreaming och eventtjänster i Uppsala.

Ramavtalet UH 2021/3 gäller från och med 2021-09-01 och gäller mellan Phosworks AB Org.NR 5565341897 och Uppsala universitet Org.Nr. 202100-2932.

Nedanstående webbformulär är till för att på ett strukturerat vis skicka en förfrågan till Phosworks kontaktpersoner. Phosworks återkopplar till namngiven beställare med kostnadsförslag och eventuella följdfrågor. När förfrågan skickas in skall ett kvitto på förfrågan levereras till den e-post som angivits i formuläret.

Om direkt kontakt via mail eller telefon önskas kan följande kontaktvägar användas:
E-post
Telefon 018-181818
Mobil: 0707-2562599