VR bidrar till en säkrare arbetsplats

Industrivärlden är en viktig drivkraft i det moderna samhället samtidigt som flera aktörer dessvärre fortsatt dras med personskador orsakade av arbetsplatsolyckor. Tekniska innovationer som exempelvis Virtual Reality (VR) bidrar redan till att minska risken för olyckor hos många företag genom att bättre förbereda de anställda för olika situationer och moment.  

Implementation av VR minskar riskerna

Företag inom stål- och metallframställning tillhör de mest drabbade i Sverige när det gäller rapporterade arbetsskador enligt Arbetsmiljöverket. För att stävja detta finns en del forskning på området kopplat till modern teknik som exempelvis VR. Exempelvis har man vid University of Exeter designat en träningsmetod för farliga arbetsmiljöer med hjälp av ett 360-graders VR-headset. Denna metod gör det möjligt för anställda att genom träning förebygga olyckor genom att utsätta dem för ett brett spektrum av möjliga fel och eller svåra situationer. Allt i en helt realistisk miljö.

Applikationerna för VR- och AR-teknik är sedan många år flera. Men när det gäller lärande och säkerhet har tekniken visat sig vara synnerligen värdefull.

Huvudmålet är att medarbetaren känner att hon eller han får den vägledning de behöver för att kunna utföra arbetet säkert.

Viktiga resultat från VR-träning

  • Ökad situationsmedvetenhet
  • Reduktion av fel vid handhavande 
  • Att under press fortsatt arbeta säkert

Hur vi kan hjälpa er

Phosworks har under flera år skapat framgångsrika och nyttiga verktyg för e-lärande, i ett tidigt skede för Outokumpu och Ovako. Som digital byrå specialiserar vi oss på kommunikationsbaserade lösningar som är skräddarsydda efter våra kunders behov. Med dagens teknik har vi utvecklat ännu skarpare lösningar för att mer exakt hantera yrkesriskerna i en modern industrianläggning och kan hjälpa dig att skapa en lösning som passar era utmaningar idag.

Webbaserad VR

Med webbaserad VR kan vi med endast en vanlig telefon i händerna förflytta en person in i vilken miljö som helst. För Ramudden skapade vi en sådan lösning för att påvisa riskerna med att arbeta ute längs det svenska vägnätet och för att skapa en känsla för hur det kan vara att arbeta där. Vi har även gjort lösningar för företag som exempelvis FUJIFILM Diosynth och GE. I en helt annan del av spektrat har vi exempelvis för Sveaskog tagit fram en lösning för att visa hur de förvaltar sina skogar. Sveaskog använder förövrigt också VR i sina lastmaskiner, då ej främst för träning främst för att underlätta arbetet i fält.